HomeFAQContactDokter van wachtEerste hulpNoodnummersZiekenhuizen

Privacybeleid Artsen-Vlaanderen.be

Artsen-Vlaanderen.be verbindt er zich toe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

Op deze pagina verneemt u welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van artsen-Vlaanderen.be, dokters-Vlaanderen.be en huisartsen-Vlaanderen.be.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Artsen-Vlaanderen.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten :

Wanneer u zich aanmeldt om gebruik te maken voor één van onze extra diensten (bv. "standaard plus vermelding" of "een eigen website"), vragen we u om uw professionele gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gewenste opdracht uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Artsen-Vlaanderen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel zouden beschikken.

Communicatie :

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Het gebruik van "cookies" :

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of hoe u eventueel de cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Voor meer info, raadpleeg de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics :

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Doeleinden :

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden :

De persoonlijke informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Het is wel mogelijk dat de professionele gegevens worden doorgegeven aan partners of bij aangesloten organisaties van Artsen-Vlaanderen.be

Wijzigingen :

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Professionele gegevens :

Wij bieden alle artsen die opgenomen werden in onze database de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle professionele informatie.
Enkel de professionele informatie wordt weergegeven van iedere arts en niet de persoonlijke gegevens. 

Aanpassen/uitschrijven :

Als u in de hoedanigheid van arts, uw professionele gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u kosteloos via de website, onder "gegevens aanpassen" uw aanvraag versturen.

Beperking van aansprakelijkheid :

Artsen-Vlaanderen.be levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Artsen-Vlaanderen.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Artsen-Vlaanderen.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u via het contactformulier hiervan melding maken.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Artsen-Vlaanderen.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit het gebruik van de website.

Artsen-Vlaanderen.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Artsen-Vlaanderen.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten :

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Artsen-Vlaanderen.be of rechthoudende derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken :

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Vragen en feedback :

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen :

Artsen-Vlaanderen.be, Leuvensesteenweg 310, 3070 Kortenberg, contact
Ondernemingsnummer : BE 0727-071-814

 

Onze andere sites

doconline.be